Associatie

Wij werken in een vaste associatie en streven de beste samenwerking na, met ruimte voor overleg, en gesteund door een geïnformatiseerd dossiersysteem. We overleggen geregeld en zorgen zo voor een continuïteit in de zorgverstrekking.
Wij zijn ervan overtuigd dat samenwerken nuttig is, hierdoor verhogen wij onze beschikbaarheid en delen we onze ervaringen.

Consultatie enkel na afspraak

U kan ook via deze website zelf uw afspraak vastleggen. U hebt zo een beter overzicht van de nog vrije momenten.

U beslist zelf waar, wanneer en bij wie u komt: voormiddag, namiddag of avond.

Betalingsmiddelen

Betaling gebeurt steeds via facturatie door het ziekenhuis, u hoeft geen cash geld mee te brengen.
De artsen zijn niet geconventioneerd, dwz de zorgverlener aanvaardt het akkoord met de ziekenfondsen niet en bepaalt vrij het honorarium.
De artsen zijn wel geaccrediteerd.
Een accreditering is een soort kwaliteitslabel waaraan artsen kunnen voldoen als ze bijscholing volgen en als ze hun praktijk volgens bepaalde kwaliteitsnormen inrichten. Voor de patiënt betekent dit naast kwaliteitsvolle zorgverlening ook dat de arts een hoger honorarium mag hanteren. U ontvangt van uw zorgverzekeringsinstelling dan ook een hogere tegemoetkoming.

Afspraken

Voor een vlotte, efficiënte en kwaliteitsvolle praktijkvoering, is het belangrijk dat U volgende afspraken respecteert:

  • Indien u een afspraak wenst voor 2 of meer personen, gelieve dit ook duidelijk te melden en twee afspraken te reserveren, hetzij telefonisch, hetzij via de website.
  • Voor het invullen van allerhande attesten maakt U best een afspraak, hiervoor is immers tijd nodig voor inzage in het dossier.
  • Bij meerdere problemen tijdens dezelfde raadpleging is het niet altijd mogelijk om alle problemen af te handelen. We nemen hiervan nota in uw dossier en zullen in een volgend contact hier verder op ingaan.
  • Kom steeds tijdig naar uw afspraak, anders laat u iedereen die volgt wachten.
  • Een beperkte wachttijd is soms mogelijk, hiervoor vragen wij uw begrip. We doen er nochtans alles aan om deze wachttijd te beperken
  • Bent u verhinderd, laat het ons dan ook direct telefonisch weten. Iemand anders kan uw plaats innemen.
  • Artsen worden in toenemende mate telefonisch gecontacteerd voor advies. Diagnosen en behandelingen kunnen onmogelijk gegeven worden zonder dat de patiënt in de praktijk onderzocht is.
  • Het is nutteloos aan de arts een attest te vragen dat niet strookt met de waarheid. Het zal u steeds geweigerd worden. Zowel de vrager als de verstrekker van een vals attest worden door de Wet strafbaar gesteld.