Fotodynamische therapie wordt steeds toegepast in het AZ Alma en niet in de thuispraktijk.
Bij PDT wordt er op het letsel eerst een crème met een lichtgevoelig produkt (aminolevulinezuur) aangebracht en na 3uur belicht met een rood licht gedurende 8 minuten.

Werking

Wanneer een huidletsel wordt voorbereid met aminolevulinecrème wordt deze crème selectief opgenomen in snel-delende (slechte) cellen. Na belichting met rood licht zal er een reactie ontstaan in alle cellen die het aminolevulinezuur hebben opgeslorpt. Deze reactie leidt tot afsterven van deze cellen. Aangezien dit aminolevulinezuur in het bijzonder opgeslorpt wordt door snel vermenigvuldigende huidcellen, zoals kankercellen of hun voorlopers, zullen de gezonde cellen met deze techniek gespaard blijven.
In sommige gevallen kan het nodig zijn de behandeling te herhalen na 1 of meerdere weken.

We overlopen hieronder hoe deze behandeling praktisch verloopt

  • Het letsel zal afgetekend worden en vervolgens met een speciale crème worden ingewreven. Hierop komt een afsluitend (plastiek)verband. Bij sterk korstende letsels is het soms nodig vooraf de korstjes wat te verwijderen (eventueel onder lokale verdoving).
  • Dit verband zal min. 3 uur dicht moeten blijven. Gedurende deze tijd mag u het ziekenhuis verlaten (met een groot verband).
  • Na 3 uur wordt het verband door ons verwijderd worden en vervolgens wordt het letsel belicht met rood licht gedurende 8 minuten. Tijdens deze behandeling kan een branderig gevoel optreden. Zonodig krijgt u een pijnstillend middel of wordt er een afkoelende spray geappliceerd.
  • Na afloop van de behandeling mag u naar huis en zal er een irritatie (brandwonde) zichtbaar zijn.

Nabehandeling thuis

  • Op de letsels wordt dagelijks 1 à 2 maal Flamigel (eventueel onder een verbandje) aangebracht tot volledige genezing.
  • Bij korstvorming zal aangeraden worden voorzichtig te zijn met water en zeep: korte douches, niet wrijven maar droog deppen.

Nabehandeling thuis

  • Op de letsels wordt dagelijks 1 à 2 maal Flamigel (eventueel onder een verbandje) aangebracht tot volledige genezing.
  • Bij korstvorming zal aangeraden worden voorzichtig te zijn met water en zeep: korte douches, niet wrijven maar droog deppen.

Gevolg

  • Thv het behandelde gebied kunnen korstjes ontstaan. Blijvende littekenvorming is uitermate zeldzaam doch is nooit 100% uit te sluiten.
  • Tenslotte zal u een nieuwe afspraak krijgen om het resultaat van de behandeling op te volgen en zonodig een aanvullende belichtingssessie te doen.