informatie- en instemmingsformulierUltraviolet B (UVB) therapie

Algemene informatie :

UVB ( Ultra Violet B licht) is een bestanddeel van het natuurlijk zonlicht en heeft een genezend effect op tal van huidziekten. Door dit ultraviolet licht wordt de celgroei en ontsteking van de huid positief beïnvloed. De bestaande huidletsels verkleinen en kunnen volledig verdwijnen. De vorming van nieuwe letsels worden tegengegaan. Er hoeft géén medicatie te worden ingenomen ter versterking van het UVB-effect. UVB kan de huidaandoening niet genezen, maar kan de huidaandoening voor een aanzienlijke periode verbeteren.

Kosten:

De behandeling wordt door het ziekenfonds volledig terugbetaald bij psoriasis, lichen planus, polymorfe lichteruptie en mycosis fungoïdes. Bij andere huidaandoeningen (vitiligo, eczema, jeuk, pityriasis lichenoides...) wordt de UVB behandeling niet terugbetaald.

Toepassing:

Tijdens de UVB-therapie staat u in een lichtcabine. Afhankelijk van uw huidtype (licht of donkere huid - blond, bruin of zwart haar - makkelijk verbranden of niet) wordt een belichtingsschema bepaald. In het begin staat u heel kort in de cabine. Bij ieder volgend bezoek wordt de belichtingstijd langzaam verhoogd. Het aantal behandelingen per week is afhankelijk van uw huidaandoening en varieert per zorgvrager. Dit wordt bepaald door uw behandelende dermatoloog. De meeste patiënten dienen 3 keer per week onder de lamp te gaan met een totaal van 15 tot 25 behandelingen. Niet iedereen zal even snel of even goed reageren op de UVB-behandeling.

Bijwerkingen:

De mogelijke risico’s en bijwerkingen van UVB zijn:

 1. Blaarvorming en verbranden: Dit kan gedurende de hele therapie voorkomen. Sommige medicatie kan blaarvorming of verbranden stimuleren. Informeer uw arts over de thuismedicatie die u inneemt.
 2. Droge huid en jeuk.
 3. Huidveroudering (sproeten, rimpels en donkere plekken).
 4. Oogbeschadiging en cataract. Dit kan men verhinderen door het dragen van een beschermende bril gedurende de behandeling.
 5. Koortsblazen (herpes labialis). Gebruik zonnecrème op de lippen als u al gevoelig bent voor koortsblazen.
 6. Huidkanker en genitale kanker bij overmatig gebruikt van UVB.
 7. Verslechtering zongevoelige medische condities zoals lupus erythematosus

Specifieke voorzorgen:

Tijdens de behandeling

 1. Bescherming van ogen met UV-bril.
 2. Afdekken van geslachtsdelen met smalle onderbroek.
 3. Meldt uw arts wanneer u nieuwe medicijnen krijgt voorgeschreven tijdens de PUVA-lichtkuur. Van sommige geneesmiddelen kan de huid extra gevoelig worden voor licht (bijvoorbeeld door antibiotica). Het kan dan nodig zijn de therapie tijdelijk te staken.
 4. Bij griep of andere ziekteklachten is het vaak ook beter de behandeling even te onderbreken.

Na de behandeling

 1. Vermijden van zonblootstelling om te voorkomen dat de huid overbelast wordt en verbrandt. Deze voorzorgen neemt u op alle dagen van de week (dus niet alleen op belichtingsdagen).

Veiligheid:

UVB is een standaardtherapie bij verschillende huidziektes (psoriasis). Betreffende de bijwerkingen en specifieke voorzorgen verwijzen we graag naar hierboven.

Instemmingsformulier:

Ik heb bovenstaande informatie gelezen en begrepen. Mijn behandelende dermatoloog heeft alternatieve behandelingsmogelijkheden met mij besproken. Ik begrijp dat ik de therapie kan stoppen wanneer ik wil.

Naam zorgvrager:                                                                                        Naam arts:

Handtekening zorgvrager:                                                                         Handtekening arts:

 

 

Datum:                                                                                                           Datum:

 DERMATOdocument- IC