Wat brengt u mee?

  • In het AZ ALMA dient u zich iedere keer vóór de consultatie aan te melden aan de dienst inschrijvingen in de inkomhal van het ziekenhuis alvorens naar de consultatie te komen.
  • Identiteitskaart
  • Lijst van de medicatie die U neemt
  • Laatste resultaten van bloedanalyses, eerdere huidanalyses, verslagen van andere artsen (op te vragen via Uw huisarts) indien relevant

Betalingsmiddelen

Betaling gebeurt steeds via facturatie door het ziekenhuis, u hoeft geen cash geld mee te brengen.
De artsen zijn niet geconventioneerd, dwz de zorgverlener aanvaardt het akkoord met de ziekenfondsen niet en bepaalt vrij het honorarium.
De artsen zijn wel geaccrediteerd.
Een accreditering is een soort kwaliteitslabel waaraan artsen kunnen voldoen als ze bijscholing volgen en als ze hun praktijk volgens bepaalde kwaliteitsnormen inrichten. Voor de patiënt betekent dit naast kwaliteitsvolle zorgverlening ook dat de arts een hoger honorarium mag hanteren. U ontvangt van uw zorgverzekeringsinstelling dan ook een hogere tegemoetkoming.

Associatie

Wij werken in een vaste associatie en streven de beste samenwerking na, met ruimte tot overleg en gesteund door een geïnformatiseerd dossiersysteem. We overleggen geregeld, en zorgen zo voor een continuïteit in de zorgverstrekking. Wij zijn ervan overtuigd dat samenwerken nuttig is. Hierdoor verhogen wij onze beschikbaarheid en delen we onze ervaringen.

Nuttige links

Website

EUROMELANOMA

Gratis consultatie in het kader van de gezondheidscampagne in verband met huidkanker.
Meer informatie op www.euromelanoma.org .

APOTHEKEN

Wenst u de dichtbijzijnde apotheek met wachtdienst te kennen aan de hand van de postcode van uw verblijfplaats? Bezoek dan www.apotheek.be